Dossier

Groenblauwe gemeente

Behoud en ontwikkeling van een samenhangend groenblauw raamwerk in en om de stad geeft betekenis aan ecologie en draagt bij aan vergroting van biodiversiteit. In iedere gemeente, ook binnen de bebouwde kom, vinden we een groot aantal vrij levende dieren. Hun aanwezigheid wordt bevorderd door aanleg en onderhoud van een diervriendelijke omgeving.

Over dit dossier

Inhoudsopgave

Natuurinclusief bouwen

Amstelwijck: groenblauwe wijk

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Natuurzones: casus Baanstee-Noord

Ecologische infrastructuur: egel als gidssoort

Natuurvriendelijke oevers

Vergroening van stenige plekken

Vleermuizen en gierzwaluwen in de stad

Laat jouw gemeente zoemen

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Groenblauwe gemeente? Laat een reactie achter of neem contact op.