Dossier

In het wild levende dieren

Er komen in Nederland 36.000 diersoorten in het wild voor. Uitgangspunt is dat deze dieren zoveel mogelijk ongestoord moeten kunnen leven. Ruim 900 diersoorten vallen ook onder een bepaald beschermingsregime en daarvoor geldt dat ze niet zomaar verjaagd, gevangen of gedood mogen worden. Dit kan alleen ten behoeve van beheer en schadebestrijding als bepaalde menselijke belangen in gevaar zijn.

Over dit dossier

Inhoudsopgave

Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen

Bescherming vogelnesten

Gedragscodes natuurbescherming

Mitigerende maatregelen: casus vleermuis

Faunabeheer en jacht

Alternatief faunabeheer: casus Utrecht

Video: Diervriendelijk nestbeheer

Ecoloog Peter van Poelgeest loopt langs ganzennesten in Amersfoort.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Diervriendelijk nestbeheer

Dierbescherming

Infrastructuur: watergangen

Infrastructuur: wegen en goten

Amberkleurig licht voor de meervleermuis

Wilde dieren in nood

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over In het wild levende dieren? Laat een reactie achter of neem contact op.