Dossier

Wet- en regelgeving

Vanuit wet- en regelgeving is de directe rol van de gemeente bij dierenwelzijn beperkt. Veel wettelijke taken en bevoegdheden rondom dieren liggen bij landelijke of provinciale instanties. De landelijke overheid is op grond van de Wet dieren het bevoegd orgaan voor regelgeving over dierenwelzijn. Provincies zijn op grond van de Wet natuurbescherming (mede-)bevoegd regels te stellen over het beheer en bestrijding van in het wild levende dieren, maar hebben ook geen directe verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn.

Over dit dossier

Inhoudsopgave

Bewaarplicht dieren

Dieren in nood

Nieuwe wet: Omgevingswet

Video omgevingswet

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Animatie omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet

Verstoring in het wild levende dieren

Soortenbescherming en rode lijsten

Dierenwelzijn bij calamiteiten

Openbare orde en veiligheid: weerslag op dierenwelzijn

Woonoverlast: gevolgen voor dieren

Volksgezondheid en dierenwelzijn

Minima en dierenwelzijn

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Wet- en regelgeving? Laat een reactie achter of neem contact op.