Nieuws

Hertenkampen mogen blijven

Doe en fawn damherten, dama dama, in herfst kleuren, JMrocek via iStock
Bron foto: JMrocek (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    huis & hobbydierenlijst, damherten, edelherten, hertenkampen, vrijstelling
  • Interessant voor
    hobbydierenhouders, beleidsmakers, gemeenten
Bekijk de bronnen
Hertenkampen mogen blijven bestaan. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarvoor een vrijstelling verleend. Dit scheef hij in een kamerbrief op 12 december 2023. De Dierenbescherming pleit voor een eindtermijn aan het houden van herten.

In Nederland mag je niet alle dieren meer als huisdier houden of ermee fokken. Hiervoor is een huis- en hobbydierenlijst opgesteld, ook wel 'Positieflijst’ genoemd. De lijst treedt op 1 juli 2024 in werking. De dieren die daarop staan, mogen worden gehouden. Alle overige dieren mogen niet gehouden worden of alleen met een speciale vergunning, zoals bijvoorbeeld mogelijk is voor dierentuinen. Niet alle dieren zijn immers geschikt om als huisdier te houden. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of gevaarlijk zijn, of omdat hun welzijn in gevangenschap niet of moeilijk te waarborgen is.

Maatschappelijke waarde

Na publicatie van de huis- en hobbydierenlijst in juli 2022 was er veel maatschappelijke aandacht, voornamelijk over het hebben van hertenkampen. Edelherten en damherten stonden namelijk niet op de lijst. Waarmee ze dus eigenlijk niet in gevangenschap gehouden mogen worden, zoals in hertenkampen. De minister heeft via een kamerbrief op 12 december 2023 aangegeven om een vrijstelling te verlenen aan damherten en edelherten in hertenkampen. De reden hiervoor is omdat het hebben van hertenkampen in gemeentes een lange geschiedenis heeft, hertenkampen op grote schaal voorkomen in Nederland en hertenkampen een maatschappelijke waarde hebben.

Waarborgen welzijn edelherten en damherten

Het damhert en het edelhert zijn door de Adviescollege huis- en hobbydierenlijst Zoogdieren ingedeeld in risicoklasse F. Dit is de hoogste risicoklasse: in vijf risicocategorieën ‘dierenwelzijn/diergezondheid’ zijn één of meer risicofactoren vastgesteld. Voor het damhert en het edelhert betreft dit risico’s op onvoldoende slijtage gebit, onvoldoende mogelijkheden voor voedselzoekgedrag, ontbreken afgezonderde nestplaats, vluchtreactie bij verstoring, te weinig ruimte (edelhert), en stress en agressie door sociale conflicten.

Uit de kamerbrief blijken geen bijzondere voorwaarden of eindtermijn te worden gesteld aan het houden van herten in hertenkampen. De Dierenbescherming pleit ervoor om de vrijstelling over een aantal jaar opnieuw te bekijken. Ook vindt de dierenbeschermingsorganisatie dat er voorwaarden verbonden moeten worden aan het houden van de herten, om het dierenwelzijn te waarborgen.