Menu
Nieuws

Hoe maak je runderen weerbaarder tegen aanvallen van de wolf?

Na jaren van afwezigheid heeft de wolf zich ook in Nederland gevestigd. De vraag is nu hoe runderen, ingezet voor natuurbegrazing, beter in staat kunnen worden gesteld om zich tegen aanvallen van de wolf te weren. Hiervoor worden adviezen gedaan op basis van de relevante wetenschappelijke literatuur en op contacten met (inter)nationale experts.

false

Publicaties

(3)