Menu
Nieuws

Hoe zorg je ervoor dat burgers bijdragen aan biodiversiteitsherstel?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Burgerparticipatie
  • Interessant voor
    Beleidsmakers, terreinbeheerders, hoveniers en groenvoorzieners
Bekijk de bronnen
Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Het is daarom noodzakelijk te werken aan biodiversiteitsherstel, onder andere om ons voor te bereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aan te passen. Maar hoe betrek je burgers daarbij en zorg je ervoor dat ze een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen? Een consortium van hogescholen, gemeenten en stichtingen doet onderzoek naar natuurinclusief gedrag van burgers. Een gesprek met lector dr. ir. Jetske de Boer van Aeres Hogeschool en projectleider dr.ir. Derk-Jan Stobbelaar van Hogeschool Van Hall Larenstein.

false

false

false