Nieuws

Kiezen voor diervriendelijke aanpak zwerfkattenprobleem werkt

Kat op hek - MabelAmber via Pixabay
Bron foto: MabelAmber, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Zwerfkatten
  • Interessant voor
    Gemeenten en dierverzorgers
Bekijk de bronnen
Op 4 april was het Wereld Zwerfdierendag en dat was voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Stichting Zwerfkatten Nederland en Stichting DierenLot een mooie aanleiding om met stakeholders in gesprek te gaan over het zwerfkattenprobleem in de natuur.

Tijdens het eerste hybride Landelijke Zwerfkattencongres zijn zo’n 150 deelnemers bijgepraat over een diervriendelijke aanpak voor zwerfkatten. Want één ding is zeker: het doodschieten van katten, zoals nu helaas nog steeds in Friesland gebeurt, is niet meer van deze tijd.

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) benadrukten diverse preventieve maatregelen om te voorkomen dat katten een probleem worden. Door katteneigenaren te stimuleren om hun huisdier te laten chippen, te registreren en te castreren, kan veel leed voorkomen worden. Katten die op straat moeten overleven hebben het vaak zwaar. Ze lijden honger, worden ziek of raken gewond. Dierenartsen krijgen katten op hun behandeltafel zonder eigenaar, waarbij ze niet weten wat ze kunnen en mogen doen. De niet gesteriliseerde poezen kunnen bovendien twee of drie kittennesten per jaar krijgen, wat een zwerfkattenprobleem in de hand werkt. Een landelijke chipplicht helpt het zwerfkattenprobleem diervriendelijk op te lossen.

De wetenschappers Chris Smit van de Rijksuniversiteit Groningen en Saskia Arndt van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht gingen met elkaar in discussie over hoe groot het zwerfkattenprobleem nu eigenlijk is. De belangrijkste conclusie is dat een geïntegreerde aanpak, waarbij zowel aandacht voor het welzijn van de kat als hun prooidieren, belangrijk is. Nader onderzoek is nodig naar de impact van predatie op kwetsbare soorten in de natuur.

Vervolgens kwamen diverse succesverhalen uit de praktijk voorbij in zowel plenaire sessies als werksessies waarbij deelnemers zowel fysiek als online konden meepraten. Conclusie: TNRC (trap-neuter-return/relocate-care) oftewel het vangen, castreren, chippen en terugplaatsen of herplaatsen en monitoren van verwilderde zwerfkatten werkt. Door zowel aan de voorkant als aan de achterkant het zwerfkattenprobleem diervriendelijk aan te pakken, moet het mogelijk zijn om uiterlijk in 2040 Nederland zwerfkattenvrij te maken.