Menu
Nieuws

LNV Minister Staghouder schetst beoogde dierenwelzijnsbeleid voor de komende jaren

Parkhuisvesting vleeskonijnen
WUR (Copyright)
Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer afgelopen week geïnformeerd over de stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen rondom welzijn van gezelschaps- en productiedieren.

false

Meer informatie

(8)
Verzamelbrief dierenwelzijn, Rijksoverheid, 2022 Reactie ministerie van Justitie en Veiligheid op verkenning gezamenlijke trainingschool, ministerie van Justitie en veiligheid, 2021 Reactie Ministerie van Defensie op verkenning gezamenlijke trainingsschool, ministerie van Defensie, 2021 DNA-profiel bijtende honden. Onderzoek naar de mogelijkheden van een DNA-databank voor het terugdringen van bijtincidenten, Universiteit Utrecht, 2020 Implementatie van een DNA-databank voor honden : van randvoorwaarden en kosten naar een praktische toepassing, Universiteit Utrecht, 2022 Effectief en efficiënt, maar ook onbenut potentieel; Beleidsevaluatie LICG 2017-2021, Berenschot Groep, 2021 Intrinsiek belangrijk. Een stappenplan voor de belangenafweging rond de intrinsieke waarde van het dier, Universiteit Utrecht, 2022 Plan van aanpak voor hittestress bij landbouwhuisdieren, ministerie van LNV, 2022