Nieuws

Sportvissers stoppen met weerhaken in Amersfoort

Angler holding a big Common Carp, HenrikNorway, iStock
Bron foto: HenrikNorway, Angler holding a big Common Carp. Freshwater fishing and trophy fish (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    sportvissen, weerhaken, dierenwelzijn, ecologie
  • Interessant voor
    sportvissers, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Hengelsportvereniging Amersfoort en de gemeente Amersfoort hebben een nieuwe verpachtingsovereenkomst voor het (vis)water in de stad getekend. In deze nieuwe overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over dierenwelzijn en ecologie.

Zo zijn de hengelsportvereniging en de gemeente overeengekomen dat er geen weerhaken meer gebruikt worden bij het vissen. Hiermee is de Gemeente Amersfoort de eerste gemeente waar weerhaken niet meer zijn toegestaan.

Afspraken over dierenwelzijn

In aanloop naar het opstellen van een nieuwe overeenkomst zijn de gemeente en de hengelsportvereniging met elkaar het gesprek aangegaan over dierenwelzijn. Zowel het gemeentebestuur als de hengelsportvereniging wilden graag stappen zetten om het dierenwelzijn bij het (onder)waterleven te verbeteren. Daarbij was het verbieden van de weerhaak bij het vissen een belangrijk gespreksonderwerp. Maar ook over het gebruik van leefnetten en het organiseren van visevenementen met meer dan 50 deelnemers zijn afspraken gemaakt.

Ecologie en waterkwaliteit

Naast concrete stappen op het gebied van dierenwelzijn zijn er ook afspraken gemaakt over ecologie en waterkwaliteit. Zo zullen de visbeheerplannen van de hengelsportvereniging een ecologische toets krijgen van de gemeente. Ook wordt er vanaf 1 januari 2024, wanneer de nieuwe overeenkomst ingaat, niet meer gevist met loodhoudende gewichten van 15 gram of meer. Een overzicht van alle afspraken is te vinden in het collegebericht op 22 september 2023.

Voorbeeldfunctie voor andere gemeentes

Met deze nieuwe overeenkomst laten de hengelsportvereniging en gemeente in Amersfoort zien hoe een goede samenwerking kan leiden tot belangrijke stappen op het gebied van dierenwelzijn. Deze afspraken kunnen als voorbeeld dienen voor andere gemeentes die in gesprek zijn, of zullen gaan, met de lokale hengelsportverenigingen over nieuwe huurcontracten.