Nieuws

Studentenonderzoek naar optimalisatie openbaar groen

Boom met bloemetjes - Larisa-K via Pixabay
Bron foto: Larisa-K, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Openbaar groen, boomspiegels
  • Interessant voor
    Groenbeheerders
Bekijk de bronnen
Openbaar groen is een belangrijk onderdeel in de steden en dorpen. Het succesvol beheren van dit gezamenlijke groen blijkt echter steeds moeilijker te worden. Bestaande, maar ook nieuwe planten en bomen sterven steeds sneller af. Klimaatverandering speelt hier een grote rol in. In zijn scriptie geeft Jeroen Prijs, student van Aeres Hogeschool, aanbevelingen voor het optimaliseren van het openbaar groen.

Tot openbaar groen rekent men openbare tuinen, parken en openbare groenstroken, soms ook onbebouwde stadsranden, speelplaatsen en water. In de regel zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beheer en beleid van het het openbare groen

Effecten van klimaatverandering op openbaar groen

Klimaatverandering heeft ook een sterke uitwerking op het openbaar groen en dan met name het groen wat al langere tijd staat. Zo zijn beplantingsplannen vaak niet aangepast aan het huidige klimaat vol weersextremen. Door extreme droogte dreigt het het "oud groen" te verdrogen met als gevolg steeds meer planten en bomen die dood gaan. Anderzijds heeft men door de klimaatverandering ook te maken met extreme wateroverlast. Ook dit geeft problemen voor het openbaar groen. Planten, bomen en gras komen voor een langere periode onder water te staan waardoor de wortels gaan rotten. Door al dit vocht heeft het onkruid ook veel meer kans om snel te groeien, zowel in het openbaar groen als tussen de bestrating. Het is voor groenvoorzieningsbedrijven en gemeenten steeds lastiger om het openbaar groen op orde te houden.

Zijn er oplossingen?

Uit het onderzoek komen verschillende aanbevelingen naar voren waarop je bomen en/of beplanting kan selecteren. Een goed voorbeeld om bomen een betere kans te geven is het toepassen van boomspiegels. Een boomspiegel is het stuk rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water. Deze boomspiegel kan beplant worden, zo kan de boom extra beschermd worden tegen maaischade en wordt onkruid onderdrukt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende boomspiegels, licht, halfdonker, donker en zeer donker. Per boomspiegel categorie worden een aantal aanbevelingen gemaakt wat goede combinaties van bomen en heesters of vaste planten voor de boomspiegel kunnen zijn. Dit is gebaseerd op de boomsoort, verzorging en leeftijd van de boom. In het onderzoek van Jeroen Prijs lees je meer over de toepassing van boomspiegels.

Meer studentenonderzoeken

Groen Kennisnet neemt scripties en studentenonderzoeken van alle groene hogescholen op in onze kennisbank. Zoek bijvoorbeeld in onze kennisbank op ‘studentenverslag’ of bekijk onze pagina ‘Praktijkgericht onderzoek HAO’ waar alle actualiteiten en ook bijvoorbeeld de lectoraten worden weergegeven. Ook op het portaal 'De Groene Agenda' is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Bronnen

(1)