Nieuws

Vogelgriep grijpt verder om zich heen

3 Kippen via Capri23auto
Bron foto: Capri23auto, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Vogelgriep
  • Interessant voor
    Pluimveehouders
Bekijk de bronnen
Op steeds meer plekken wordt vogelgriep geconstateerd, op pluimveebedrijven door het hele land maar ook bij wilde dieren. In bijvoorbeeld de gemeente Ede werd een bedrijf met vogelgriep getroffen. In de 10 kilometer zone rondom dit bedrijf liggen 215 andere pluimveebedrijven waar nu per direct een vervoersverbod voor geldt.

Niet alleen pluimvee of wilde vogels kunnen besmet raken met vogelgriep. Onlangs stelde Wageningen Bioveterinary Research ook vogelgriep vast bij een zieke vos in Brabant. Het is aannemelijk dat deze vos besmet raakte door het eten van met vogelgriep besmette wilde vogels. Ook elders in Europa zijn enkele geïnfecteerde vossen, zeehonden en een otter gevonden.

De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is heel klein, en het risico voor de volksgezondheid wordt door het RIVM nog steeds ingeschat als laag.

Symptomen

De symptomen van vogelgriep bij kippen en andere vogels staan beschreven op de website van de NVWA. Na infectie worden de vogels snel ziek, binnen enkele uren tot 3 dagen. Algemene symptomen zijn sloomheid en de dieren maken geen geluid meer. In een latere stadium willen de dieren niet meer eten, krijgen ze ademhalingsproblemen en gaan ze dood. De gevonden vos met vogelgriep vertoonde neurologische verschijnselen waaronder rondjes lopen en omvallen.

Vrije-uitloopeieren afgewaardeerd

De pluimveesector maakt zich zorgen over de gevolgen van de ophokplicht, zo is te lezen in Nieuwe Oogst. Men is het eens met de huidige maatregelen, maar vreest de gevolgen van het verlopen van de zestienwekentermijn voor de ophokplicht op 16 februari. Eieren van vrije-uitloopkippen mogen dan niet meer worden verhandeld als vrije-uitloop maar als scharreleieren. Hierdoor kunnen de houders van vrije-uitloopkippen financieel schade oplopen aangezien de prijzen voor scharreleieren lager liggen. De pluimveesector vraagt in een brief aan de minister van Landbouw om te kijken of de regels voor vrije-uitloopeieren gelijk gesteld kunnen worden aan de regels voor de biologische sector. In dat geval worden de eieren niet afgewaardeerd.

Meer weten over vogelgriep

Op Groen Kennisnet is veel informatie beschikbaar over vogelgriep. Lees bijvoorbeeld het dossier vogelgriep of duik in de bronnen van onze kennisbank over vogelgriep.