Nieuws

Zaanse aandachts­functionarissen gaan aan de slag met module signaleren van dieren­mishandeling

Rennende honden - Richard Chaff via Shutterstock
Bron foto: Richard Chaff, Foto (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenmishandeling
  • Interessant voor
    Beleidsmakers
Meer informatie
Uit onderzoek blijkt dat de verschillende vormen van mishandeling vaak niet op zichzelf staan. Als een kind of partner wordt mishandeld, dan ondergaan huisdieren vaak hetzelfde lot. En andersom, als blijkt dat dieren worden verwaarloosd of mishandeld, dan zien we deze situatie helaas ook bij kinderen en/of partners. Daarnaast weten we ook dat maar liefst 41% van de slachtoffers van huiselijk geweld die in het bezit zijn van een huisdier, de vlucht met gemiddeld een jaar uitstelt vanwege zorgen over het huisdier. Genoeg reden dus om hier aandacht aan te besteden.

Dierenmishandeling

De gemeente Zaanstad traint aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld om ook dierenmishandeling in hun werk mee te nemen. Hiermee neemt deze gemeente het voortouw in een meer integrale aanpak van de verschillende vormen van huiselijk geweld. Op 10 november nemen de Zaanse aandachtsfunctionarissen deel aan een verdiepingsmodule van Mendoo.

De verdiepingsmodule

De interactieve training van mens en dier samen naar herstel (Mendoo.nl) helpt je bij het signaleren van dierenmishandeling en hoe te handelen. In deze module leer je het volgende:

  • De signalen van zowel dierenmishandeling als kindermishandeling te herkennen en te interpreteren;
  • De juiste vragen te stellen om een goede inschatting te kunnen maken wat er moet gebeuren;
  • Hoe te handelden als blijkt dat er inderdaad sprake is van huiselijk geweld of verwaarlozing c.q. mishandeling van kinderen of dieren.

We starten met theorie, aangevuld met een in Virtual Reality uitgewerkte praktijkcasus. Zo wordt aan de hand van gamificatie uitgelegd wat je kan tegenkomen als je bij mensen thuis komt of in gesprek bent en hoe je daarnaar kunt handelen.

Workshop aanvragen

Mocht je met jouw gemeente ook deze verdiepingsmodule willen draaien, neem dan contact op via de website van Mendoo. Of vraag in de DierVizier ontmoetingsruimte naar de ervaringen van collega's bij andere gemeenten.