Over ons

DierVizier is primair een breed samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, het ministerie van LNV, dierenwelzijnsorganisaties en kennisinstellingen. DierVizier is opgericht met als doel om gemeenten handvatten te geven om effectiever en zorgvuldiger te reageren op vragen over het welzijn van dieren.

In diverse kennisdossiers op het kennisplatform deelt DierVizier kennis en best practices. Als lid van DierVizier heb je ook toegang tot de digitale ontmoetingsruimte op Pleio. Benieuwd hoe jij als gemeente lid kunt worden? Neem dan contact met ons op.

Wij zijn al lid

En werken samen met