Menu

‘*’

 • factsheet
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  2020

  Zeehondenakkoord

  Wet- en regelgeving, Beleid - Afspraken tussen de partijen die zijn betrokken bij de opvang van zeehonden. Het gaat om de 5 zeehondencentra, de 2 vrijwilligersorganisaties, de 5 kustprovincies, de gemeenten in het Waddengebied en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • factsheet
  Stichting Dierenlot
  2021

  Factsheet dierenambulance sector 2021

  Kennis - Factsheet dierenambulancesector. Hoe ziet de sector eruit?

 • dossier
  Stichting Dierenlot
  2020

  Dossier vogelgriep

  Advies, Beleid - Er heerst weer volop vogelgriep en daarbij is veel aandacht voor de pluimveehouderijen maar helaas bitter weinig voor de wilde vogels die hiervan de dupe zijn.

 • factsheet
  GAIA
  2020
 • dossier
  Stichting Dierenlot
  2021

  Dossier zwerfkattenproblematiek en diervriendelijke oplossingen

  Advies, Inspirerende voorbeelden - Zwerfdieren in de Nederlandse natuur.

 • webpagina

  licg.nl - Huisdier in verzorgingstehuis

  In steeds meer zorginstellingen voor ouderen is het toegestaan om een huisdier mee te nemen. Het beleid verschilt per instelling. We hebben een aantal zaken op een rijtje gezet.

 • webpagina

  licg.nl - Dieren in de zorg

  Dieren kunnen positieve effecten hebben op mensen. Daarom worden dieren steeds vaker ingezet in de zorg. Dit kan op verschillende manieren: AAA en AAT.

 • rapport
  KNNV Uitgeverij
  2020

  Natuurbeleid betwist : visies op legitimiteit en natuurbeleid

  Beleid, kennis. Met deze essaybundel wil het PBL bijdragen aan een helder begrip van legitimiteitsvraagstukken en een meer eenduidige inzet hiervan in beleidsonderzoek.

 • overig
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  2022

  Huis- en hobbydierenlijst : kamerbrief

  Gezelschapsdieren, wet- en regelgeving, beleid. Kamerbrief over huis- en hobbydierenlijst.

 • rapport
  Adviescollege huis- en hobbydierenlijst
  2022

  Beoordeling van de zoogdiersoorten

  Gezelschapsdieren, wet- en regelgeving, beleid.

 • rapport
  Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)
  2022

  Dilemma’s in de wildopvang : zorg voor hulpbehoevende wilde dieren : samenvatting

  Wet- en regelgeving, beleid, advies - Publiekssamenvatting van de zienswijze 'Dilemma's in de wildopvang die op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opgesteld. De vraag is of en hoe hulpbehoevende wilde dieren moeten worden geholpen en door wie. Het thema komt voort uit maatschappelijke discussies over wenselijkheid en noodzaak van hulp aan wilde dieren.

 • geluidsopname
  Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)
  2022

  Podcast dilemma's in de wildopvang

  Wet- en regelgeving, beleid, advies - Podcast over de zienswijze 'Dilemma's in de wildopvang' die op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opgesteld. De vraag is of en hoe hulpbehoevende wilde dieren moeten worden geholpen en door wie. Het thema komt voort uit maatschappelijke discussies over wenselijkheid en noodzaak van hulp aan wilde dieren.

 • overig
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  2021

  Pilot chippen van katten

  Wet- en regelgeving, advies - Minister Schouten schrijft een brief over de stand van zaken over de pilot chipplicht katten.

 • website
  Overheid.nl
  2022

  Besluit houders van dieren

  Wet- en regelgeving - Geldend van 05-05-2022 t/m heden.

 • website
  Rijksdienst voor Ondernemnd Nederland
  2022

  Identificatie en registratie honden

  Wet- en regelgeving, beleid - Is uw hond al gechipt en geregistreerd? In Nederland is dit verplicht voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren. En voor honden die uit het buitenland komen. Sinds 1 november 2021 zijn er nieuwe regels bijgekomen.

 • rapport
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  2022

  Overzicht maatregelen en sancties dierenwelzijn

  Wet- en regelgeving, beleid. In deze tabel leest u enkele overtredingen die kunnen voorkomen op het gebied van dierenwelzijn en de maatregelen en sancties die wij daarop kunnen inzetten In de laatste kolom ziet u waar u de regels voor dierenwelzijn kunt vinden in de wetgeving en welke regels ons de bevoegdheid geven om de genoemde maatregelen en sancties toe te passen.Voor de regels op het gebied van dierenwelzijn zijn dit de Wet dieren, het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren.

 • website
  Dierenbescherming
  2022

  Over dierenbuddy

  Hulp - Wat doet een dier als hij weg moet uit zijn vertrouwde omgeving? Dierenbuddy's van de Dierenbescherming voorkomen eenzaamheid bij dier en mens door structurele hulp te bieden bij de verzorging van huisdieren.

 • website
  Overheid.nl
  2022

  Wet maatschappelijke ondersteuning

  Wet- en regelgeving. Geldend van 01-07-2022 t/m heden

 • website
  CCV
  2022
 • rapport
  Gemeente Rotterdam
  2019

  Nota Dierenwelzijn Rotterdam 2019-2022

  Wet- en regelgeving, beleid - Geactualiseerde nota Dierenwelzijn. De afgelopen vier jaar is er al veel ondernomen om dierenwelzijn binnen de gemeente Rotterdam te verbeteren. De komende jaren gaan we daar mee door. Het gaat daarbij om huisdierenwelzijn, maar ook om het belang van dieren in de stadsnatuur. Veel acties uit de eerste nota dierenwelzijn zijn opgepakt of in gang gezet.

1 2 3 ... 23