Menu

‘*’

Filter
 • factsheet

  Zeehondenakkoord

  Wet- en regelgeving, Beleid - Afspraken tussen de partijen die zijn betrokken bij de opvang van zeehonden. Het gaat om de 5 zeehondencentra, de 2 vrijwilligersorganisaties, de 5 kustprovincies, de gemeenten in het Waddengebied en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • factsheet

  Factsheet dierenambulance sector 2021

  Kennis - Factsheet dierenambulancesector. Hoe ziet de sector eruit?

 • dossier

  Dossier vogelgriep

  Advies, Beleid - Er heerst weer volop vogelgriep en daarbij is veel aandacht voor de pluimveehouderijen maar helaas bitter weinig voor de wilde vogels die hiervan de dupe zijn.

 • factsheet
 • dossier

  Dossier zwerfkattenproblematiek en diervriendelijke oplossingen

  Advies, Inspirerende voorbeelden - Zwerfdieren in de Nederlandse natuur.

 • webpagina

  licg.nl - Huisdier in verzorgingstehuis

  In steeds meer zorginstellingen voor ouderen is het toegestaan om een huisdier mee te nemen. Het beleid verschilt per instelling. We hebben een aantal zaken op een rijtje gezet.

 • webpagina

  licg.nl - Dieren in de zorg

  Dieren kunnen positieve effecten hebben op mensen. Daarom worden dieren steeds vaker ingezet in de zorg. Dit kan op verschillende manieren: AAA en AAT.

 • website

  Wet natuurbescherming

  Wet- en regelgeving - Geldend van 01-07-2021 t/m heden.

 • website

  Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten

  Wet- en regelgeving - Geldend van 19-09-2018 t/m heden.

 • website

  Wet dieren

  Wet- en regelgeving - Geldend van 28-01-2022 t/m heden.

 • website

  Omgevingswet

  Wet- en regelgeving - Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. De Omgevingswet moet op 1 juli 2022 ingaan.

 • website

  Hoe ver is de invoering van de Omgevingswet in jouw gemeente? - ‘Samen voor onze Leefomgeving – invloed via de Omgevingswet’

  Wet- en regelgeving - Bekijk de vastgestelde omgevingsvisies, conceptversies, startdocumenten en participatiemogelijkheden per gemeente.

 • website

  Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid

  Wet- en regelgeving - Website loket gezond leven. Door in te spelen op landelijke ontwikkelingen of wettelijke kaders rond volksgezondheid kunt u gezondheidsthema’s en preventie agenderen in uw gemeentelijk gezondheidsbeleid. Bekijk het wettelijke en beleidskader publieke gezondheid en ga aan de slag met uw lokale nota gezondheidsbeleid, lokaal preventieakkoord of sportakkoord.

 • website

  Wet Veiligheidsregio's

  Wet- en regelgeving - Geldend van 01-01-2022 t/m heden.

 • website

  Wetboek van strafrecht

  Wet- en regelgeving - Geldend van 26-01-2022 t/m heden.

 • website

  Aan de slag met gezondheidsbeleid

  Wet- en regelgeving, Beleid - Op deze startpagina bundelen we alle informatie die u nodig hebt om gezondheidsbeleid in uw gemeente goed vorm te kunnen geven. Hierbij besteden we aandacht aan de preventiecyclus en succesfactoren voor een effectief preventief beleid.

 • website

  Samen voor onze leefomgeving : invloed via de Omgevingswet

  Wet- en regelgeving - er 1 oktober 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over wonen, werken, landbouw, natuur, bouwen, luchtkwaliteit, zaken die ons allen raken. De wet bepaalt welke regels er gelden in je omgeving. Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar gaan we energie opwekken, hoe beschermen we natuur en landschap?

 • website

  Wet publieke gezondheid

  Wet- en regelgeving - Geldend van 04-12-2021 t/m heden.

 • website

  Wet aanpak woonoverlast

  Wet- en regelgeving - Geldend van 01-07-2017 t/m heden.

 • website

  Gemeentewet

  Wet- en regelgeving - Geldend van 01-01-2022 t/m heden.

1 2 3 ... 14