Dossier

Dierziekten

Nederland moet als dichtbevolkt land met veel dieren alert zijn op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, en andersom. Zulke ziekten noemen we zoönosen. Voorbeelden zijn Q-koorts en vogelgriep.
Geit - ©Iris Hamelmann via Pixabay
Bron foto: Iris Hamelmann (Pixabay)

Over dit dossier

Inhoudsopgave

One Health

Meldingsplicht

Veehouderij en gezondheid omwonenden

Communicatie veehouder–omgeving

Video: Participatie Omgevingswet

Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan. De Omgevingswet biedt inwoners van Nederland meer ruimte om inbreng te leveren op veranderingen in zijn of haar leefomgeving.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Participatie Omgevingswet

(©Informatiepunt Leefomgeving

Preventie en aanpak van vogelgriep

Gezonde omgang met gezelschapsdieren

Ziek door een bacterie: casus Botulisme

Dierenbeurs in je gemeente?

Integrated Pest Management

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Dierziekten? Laat een reactie achter of neem contact op.