Nieuws

Groen licht voor doorontwikkeling kennisplatform DierVizier voor gemeentelijke dierenaangelegenheden

DierVizier stand op de VNG beurs (copyright DierVizier)
Samenvatting
  • Interessant voor
    diervizier, kennisplatform, gemeenten
Meer informatie
Goed nieuws voor het kennisplatform Diervizier tijdens het VNG-congres: zij kan rekenen op erkenning van de landelijke overheid met de toekenning van subsidie van het ministerie van LNV. Diervizier krijgt met dit samenwerkingsverband van 50 grote en kleine gemeenten, dierenhulporganisaties en kennisinstellingen een stevige positie om meer gemeenten te helpen met allerlei dierenvraagstukken die op hun bordje terecht komen. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg voor gezelschapsdieren maar ook bijvoorbeeld aan de omgang met vogelgriep, het voorkomen van bijtincidenten en dieren in relatie tot het sociale domein.

In een tweejarig project gaat DierVizier met de financiële steun van het ministerie van LNV het kennisplatform en netwerk in omvang laten groeien, verbinden en verder professionaliseren. Gemeentelijke leden van Diervizier waren aanwezig bij het VNG-congres om het initiatief te promoten en meer gemeenten enthousiast te maken om gratis lid te worden. “Geweldig nieuws,” zegt Deva Waal, adviseur dierenwelzijn bij Gemeente Amersfoort en lid van het kernteam, “DierVizier is hard nodig om kennisontwikkeling van gemeentes over dierenaangelegenheden te stimuleren en het onderwerp op de kaart te zetten.”

Dat gemeentelijk dierbeleid geen prioriteit heeft binnen de VNG is de belangrijkste reden voor de oprichting van DierVizier. Zowel gemeenten als LNV kunnen niet bij de VNG terecht voor consultatie over diergerelateerde onderwerpen. Via DierVizier kan deze ingang wel op ambtelijk niveau worden gevonden. Juist omdat bij veel (kleinere) gemeenten geen financiële en personele ruimte is om aandacht te besteden aan diergerelateerde vraagstukken, biedt DierVizier een informatief en toegankelijk kennisplatform. Dit biedt uitkomst wanneer gemeenten te maken krijgen met bijvoorbeeld raads- of publieksvragen over diergerelateerde onderwerpen, waarover de specialistische kennis ontbreekt om die goed te kunnen beantwoorden.