Nieuws

Plaagdierbestrijding met Integrated Pest Management

Rat
RDA
Samenvatting
  • Onderwerp
    Plaagdieren
  • Interessant voor
    Beleidsmakers
Meer informatie
Met ingang van januari 2023 geldt voor de beheersing van ratten en muizen een zogeheten integrale aanpak: Integrated Pest Management (IPM). Dat betekent dat eerst alle beschikbare preventieve en niet-chemische maatregelen ingezet moeten worden.

Wat is Integrated Pest Management?

Kennisnetwerk Biociden van de Rijksoverheid legt als volgt uit wat deze integrale aanpak betekent voor de bestrijding van plaagdieren: “IPM gaat uit van monitoring en voorkómen van knaagdieroverlast. Als er na toepassing van preventieve maatregelen toch overlast ontstaat, dan is de volgende stap de inzet van niet-chemische bestrijdingsmethoden zoals klapvallen. Pas als deze onvoldoende werken, kan als laatste stap een chemisch bestrijdingsmiddel worden ingezet. Preventieve methoden om een plaag te voorkomen zijn o.a. het opruimen van voedsel, weghalen van nestelplaatsen en doorgangen, muis- en ratproof bouwen, monitoring van de populatie en het plaatsen van klemmen en vallen.”

DierVizier

Op DierVizier is er is het dossier dierziekten aandacht voor Integrated Pest Management en de rol die gemeenten daarin spelen. Ook komt de rattenmonitor aan bod.

Meer informatie

(5)