Nieuws

Diervizier: Informatie, inspiratie en dialoog over gemeentelijke dierenkwesties

Kraai - Surprising Shots via Pixabay
Bron foto: Surprising Shots, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    DierVizier
  • Interessant voor
    Gemeenten, Dierenwelzijns-organisaties
Meer informatie
DierVizier is primair een samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, en een aantal strategische partners. Om op een actieve manier kennis voor beleidsvorming en uitvoering rondom gemeentelijke dierenaangelegenheden te delen, is DierVizier nu ook gestart met een kennisplatform en digitale ontmoetingsruimte.

DierVizier

Op dit moment zijn een kleine 20 grote en kleine gemeenten aangesloten bij DierVizier. Zij werken samen met het ministerie van LNV (tevens financier opstartjaar platform), enkele dierenwelzijnsorganisaties en kennisinstellingen, en de politie. DierVizier groeit als jong (kennis)platform graag verder door, en nodigt hiertoe graag collega gemeenten uit om lid te worden.

Kennisplatform en ontmoetingsplaats

De ontwikkeling van een kennisplatform voor gemeentelijke dierenaangelegenheden is de gekozen praktische projectmatige vorm van de werkgroep DierVizier om kennis en informatie gemakkelijk en toegankelijk te ontsluiten. Leden van de werkgroep kunnen elkaar daarnaast in een digitale Pleio omgeving ontmoeten, bijvoorbeeld om vragen te stellen, discussies te starten, (concept)beleidsplannen te bespreken of om advies te vragen. In gezamenlijkheid wordt ook verkend hoe beheer en redactie van het platform op lange termijn (na 2022) bestendigd kan worden.

Dossiers

Belangrijke basis van het DierVizier kennisplatform zijn de kennisdossiers rondom belangrijke dieren(welzijns)kwesties of -thema’s. Tot en met de zomer 2022 worden in totaal 11 kennisdossiers ingericht, waarvan drie online staan bij de livegang van het platform. Dossiers bestaan uit dynamische webpagina’s die op elk moment geactualiseerd en aangevuld kunnen worden met nieuwe kennis(bronnen), adviezen, inspirerende voorbeelden, enzovoort. De kennisbronnen zijn ook vindbaar met de DierVizier zoekbox. De DierVizier collectie is ook op thema doorzoekbaar.

De thema’s zijn:

Klankbord

Om te polsen of we met het platform op de goede weg zijn en bekendheid te creëren voor DierVizier, vindt ook afstemming plaats met een klankbord van niet aangesloten gemeenten. Ook wordt afstemming gezocht met andere (semi-)overheidsinstanties – bijv. provincies en waterschappen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het uitwisselen van ideeën voor het waarborgen van continuïteit van de samenwerking en van het platform.