Nieuws

Kennisplatform DierVizier van start

Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock
Bron foto: Feng Yu, Vliegende ganzen (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Diervizier
  • Interessant voor
    Gemeenten
Bekijk de bronnen
Afgelopen week heeft DierVizier haar kennisplatform voor gemeentelijke dierenaangelegenheden gelanceerd aan de hand van een webinar. In de webinar vertelde Eva van Duijn, beleidsadviseur in Almere, meer over DierVizier. Ook ging ze in gesprek met wethouder Hilde van Garderen over het dierbeleid van de gemeente Almere.

Dit gebeurde aan de hand van een opgenomen video bij Stichting Aap. Aansluitend had de wethouder mooie woorden over voor Diervizier, als initiatief voor en door gemeenten om kennis en kracht te bundelen om diergerelateerde vragen op een weloverwogen en zorgvuldige wijze te kunnen beantwoorden.

Dat de vraag voor een platform als Diervizier hoog is bleek al snel tijdens dit webinar. Niet alleen waren de ruim 70 deelnemers vanuit verschillende organisaties en achtergronden op gemeentelijk niveau bezig met dieren, ook werden contactgegevens ijverig uitgewisseld in de chat. Er is een behoefte om meer van elkaar te leren en samen te werken.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar DierVizier, 8 maart 2022

Bron: Groen Kennisnet

Het kennisplatform

DierVizier is primair een samenwerkingsverband van grote en kleine gemeenten, en een klein aantal strategische partners dat vanaf het eerste uur betrokken is. Om op een actieve manier kennis voor beleidsvorming en uitvoering rondom gemeentelijke dierenaangelegenheden te delen, is DierVizier nu gestart met een kennisplatform. Op dit openbare platform wordt samengewerkt met Groen Kennisnet en hier komen kennis, informatie, ervaringen, inspirerende voorbeelden e.d. samen. Deze worden gebundeld rondom belangrijke dieren(welzijns)kwesties of -thema’s. In de opname van het webinar geeft Rob van Genderen (Groen Kennisnet) vanaf ca. 31 min een demo van het platform.

Tot en met de zomer 2022 worden in totaal 11 kennisdossiers ingericht, waarvan drie online staan bij de livegang van het platform. Dossiers bestaan uit dynamische webpagina’s die op elk moment geactualiseerd en aangevuld kunnen worden met nieuwe kennis(bronnen), adviezen, inspirerende voorbeelden, enzovoort. De kennisbronnen zijn ook vindbaar met de DierVizier zoekbox. De DierVizier collectie is ook op thema doorzoekbaar.

De thema’s zijn:

DierVizier: van en door gemeenten

Om collega’s van andere gemeenten te ontmoeten is een digitale ontmoetingsruimte ingericht op Pleio. In deze digitale omgeving ontmoeten DierVizier gemeenten elkaar om vragen te stellen, discussies te starten, (concept)beleidsplannen te bespreken of om advies te vragen. Vanuit deze ontmoetingsruimte is ook een koppeling gemaakt met het kennisplatform, waar de benodigde kennis en informatie samenkomt en te downloaden is. In de opname van het webinar geeft Rico den Boer (Buzzzle) vanaf 35 min. een korte rondleiding door deze omgeving waarin hij de mogelijkheden uitlegt. Om toegang te krijgen tot de Pleio omgeving kunnen gemeenten zich aanmelden bij de DierVizier redactie info@diervizier.nl.

DierVizier maakt in 2022 nog dankbaar gebruik van een startsubsidie van LNV, waardoor gemeenten nog gratis deel kunnen nemen. Na 2022 moet DierVizier financieel op eigen benen kunnen staan.

Bronnen

(2)