DierVizier

Actueel bij DierVizier

Inhoudsopgave
Er komen steeds meer vragen over dieren en dierenwelzijn op het bordje van gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de zorgplicht voor gezelschapsdieren, hulp en zorg voor wilde dieren, de aanpak en preventie van bijtincidenten, dieren die voor overlast zorgen, uitbraken van dierziekten zoals de vogelgriep, en dieren in relatie tot het sociale domein, zoals bij huisuitzettingen. Het samenwerkingsverband DierVizier geeft kennis en inspiratie om deze vragen te beantwoorden, door bundeling van de krachten in dit kennisplatform en ontmoetingen en contact met collega’s van andere gemeenten in een online ontmoetingsruimte.
Congres
De mens staat op een kantelpunt. Wereldwijde problemen zoals klimaatverandering en verstedelijking vragen om een radicale omschakeling naar een maatschappij waarin dier en natuur een prominente plek krijgen. Zowel in onderzoek als in de praktijk worden andere dieren steeds vaker beschouwd als handelende actoren, als betrokken deelnemers van de samenleving. Maar hoe komen we tot niet alleen een natuurinclusieve maar ook een dierinclusieve maatschappij? Hoe laten we andere dieren actief deelnemen aan onze gedeelde maatschappij van de toekomst?

Thema uitgelicht: Dierziekten

Nederland moet als dichtbevolkt land met veel dieren alert zijn op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, en andersom. Zulke ziekten noemen we zoönosen. Voorbeelden zijn Q-koorts en vogelgriep. Het dossier biedt voorbeelden van waar een gemeente zoal mee te maken kan krijgen als het gaat om preventie, maatregelen en communicatie omtrent dierziekten/zoönosen.
In dit dossier
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1167612", "862088", "1186004" ]

Nieuwsbrief

Wil je up-to-date blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van DierVzier.

DierVizier in jouw gemeente

Het bevorderen van een prettige en veilige leefomgeving voor haar bewoners is één van de hoofdtaken van gemeenten. Waar mensen leven zijn ook dieren die goede zorg verdienen en tegenover wie we als mens verplichtingen hebben. Dit geldt voor zowel gehouden als dieren in het wild. Daarom is het van belang dat de gemeente aandacht heeft voor dierenwelzijn. Bekijk hieronder hoe Almere en Zwolle ermee aan de slag zijn.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

DierVizier en de gemeente Zwolle

Video DierVizier

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

DierVizier en de gemeente Almere

Video DierVizier & Groen Kennisnet